Gönüllü kimdir?

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah’ın rızası beklenerek, yardım edilmesi gereken bir durumda tüm maddî ve manevî birikimin seferber edilmesine gönüllülük denilmektedir. Bir anlamda gönüllü; bilgisini, becerisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen herkestir. Bir insan, fizikî veya maddi gücü ile , yahut ihtiyaç halinde bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanarak gönüllü olabilir. Gönüllü olan insanlar elbette kuruma zarar vermeyecek şekilde ve önemli konularda bizlerle iştişare ederek bireysel faaliyetlerde de bulunabilir.

Ancak bir sivil toplum kuruluşu ya da gönüllülerin oluşturduğu bir toplumsal proje içinde yer alan gönüllüler, birikimlerin doğru tasnifi ve kullanılması sayesinde daha faydalı olabilmektedirler.Günümüz dünyasında yaşanan doğal afetler, depremler, savaşlar, açlık, kuraklık gibi felaketler, kendine ve insana saygısı olan, vicdan sahibi tüm insanları fazlasıyla huzursuz etmektedir.

Gönüllüler olarak geçmişte yaşanan ensar muhacir kardeşliğini çok iyi anlamalı, bir gönüllü olarak mazlum, mağdur ve muhtaçlara şefkat ile yardım elimizi uzatmalı, onların derdiyle dertlenmeli ve sevinçlerini ve acılarını paylaşmalıyız. Şefkat Kervanı yurt içinde ve yurt dışında gönüllü olarak çalışmak isteyenleri gönüllü olmaya davet ediyor. Gönüllü olmanız için yapmanız gerek tek şey gerek sitemizden ve gerekse dernek merkezimize gelip “Gönüllü Formu” doldurmaktır.

 

Neden gönüllü olmalıyım?

Bir yardım gönüllüsü, yapılan yardım faaliyetinde aktif rol alarak, Allah rızası için maddi hiçbir karşılık beklemeksizin insanlığa hizmetteki lezzet ve hazzı tadarak ebedi alemine köklü yatırımlar yapabilir. Gönüllü insanlar, bir Sivil Toplum Kuruluşu içinde kendi maddî, fizikî güçlerini ve imkânlarını kullanarak ya da kaynak temin ederek faaliyet gösterebilirler. Yine projeleriyle, düşünce ve fikirleriyle topluma yön veren insanların, hem toplumu yönlendirmesi hem de yeni fikirlere öncülük etmesi Sivil Toplum Kuruluşları için elzemdir. Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal afetlerde vb durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler. Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu mutlaka fayda sağlar, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün sağladığı en önemli hizmet, yaşadığı topluma sağladığı katkıdır, ürettiği hizmettir.

 

Gönüllü olarak çalışma alanım nelerdir?

Şefkat Kervanı´nın amacı doğrultusunda dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir şekilde din, dil ve ırk ayırımı yapmaksızın, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren yardıma muhtaç İnsanlara ne şekilde katkı sağlayabilirim:

  • İmkanlar dahilinde maddi yardımda bulunarak.
  • Şefkat Kervanı´nın düzenlemiş olduğu yardım faaliyetlerinde aktif olarak görev alarak.
  • Ev, İşyeri, Okul, Semt gibi yerlerde yardım faaliyetlerini duyurarak.
  • Faaliyet ve Kampanyalarımız için hazırladığımız Afiş ve Broşür´leri dağıtımını yaparak.
  • Sanal alemde, İnternet sayfamızı Kurumumuza yakışan ve uygun içerikli sitelerde paylaşarak.
  • Hayır Kumbaralarımızı ev veya işyerlerine bırakarak, tekrar toplama ve teslim etme şartıyla.
  • Görüş ve Fikirleriniz ile.